[1]
Gołębiowski, G. i Szczepankowski, P. 2015. Finansyzacja gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 77, 4 (grudz. 2015), 197-215. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.16.