[1]
Flotyński, M. 2016. Efektywność portfeli akcji zabezpieczonych opcjami indeksowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2007-2015. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 78, 1 (mar. 2016), 197-215. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.16.