[1]
Wrzesień, W. 2016. Kilka uwag o pokoleniowej sytuacji współczesnej polskiej młodzieży. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 78, 1 (mar. 2016), 229-241. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.18.