[1]
Kruś, M. 2016. Publicznoprawny charakter roszczeń odszkodowawczych za wywłaszczenie nieruchomości. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 78, 2 (cze. 2016), 87–99. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.2.8.