[1]
Sepioło-Jankowska, I. 2016. Oszustwo podatkowe a przestępstwo oszustwa w prawie polskim i niemieckim. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 78, 3 (wrz. 2016), 65–78. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.6.