[1]
Budzinowska, M. 2016. Umowa o udostępnienie skrytki bankowej w prawie niemieckim. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 78, 3 (wrz. 2016), 79–91. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.7.