[1]
Kosiński, E. i Trupkiewicz, M. 2016. Gmina jako podmiot systemu wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 78, 3 (wrz. 2016), 93–107. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.8.