[1]
Trzebiński, A.A. 2016. Efekt przetrwania i premia za przetrwanie na przykładzie stóp zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych otwartych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 78, 3 (wrz. 2016), 169–187. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.13.