[1]
Fraś, A. 2016. Stopy zwrotu a wartość fundamentalna spółek w świetle założenia o racjonalności inwestorów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 78, 3 (wrz. 2016), 189–203. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.14.