[1]
Woźniak, Z. 2016. Praca socjalna a innowacje społeczne – między rutyną i zmianą. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 78, 3 (wrz. 2016), 205–230. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.15.