[1]
Drozdowski, R. 2016. Praca socjalna w zmieniającym się społeczeństwie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 78, 3 (wrz. 2016), 231–238. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.16.