[1]
Choduń, A. 2016. Koncepcja wykładni prawa Macieja Zielińskiego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 78, 4 (grudz. 2016), 57–67. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.5.