[1]
Ciszewski, W. 2016. Neutralność, demokracja, uspołecznienie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 78, 4 (grudz. 2016), 81–91. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.7.