[1]
Szczepaniak, R. 2016. Węzłowe problemy stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 78, 4 (grudz. 2016), 107–121. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.9.