[1]
Miszczak, A. 2016. Licencjonowanie przymusowe w prawie unijnym oraz umowach międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 78, 4 (grudz. 2016), 123–136. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.10.