[1]
Demenko, A. 2016. Wypowiedź jako czynność sprawcza – na przykładzie znieważenia przedmiotu czci religijnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 78, 4 (grudz. 2016), 137–149. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.11.