[1]
Kowalski, T. 2016. Instytucje publiczne oraz stanowienie i egzekwowanie prawa w Polsce w latach 2009-2015 w ocenie menedżerów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 78, 4 (grudz. 2016), 159–179. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.13.