[1]
Szyszko, M. 2016. Polityka pieniężna w warunkach niskiej inflacji a oczekiwania uczestników rynku. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 78, 4 (grudz. 2016), 181–196. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.14.