[1]
Lizińska, J. i Czapiewski, L. 2016. Manipulowanie zyskami przez spółki debiutujące na GPW. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 78, 4 (grudz. 2016), 197–212. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.15.