[1]
Kołodziejczyk, H. 2016. Geneza kryzysu hipotecznego w USA z perspektywy dekady. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 78, 4 (grudz. 2016), 213–231. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.16.