[1]
Przybył, I. 2016. Od panieństwa do małżeństwa: zmiana statusu a transformacja tożsamości. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 78, 4 (grudz. 2016), 233–246. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.17.