[1]
Mazur, D. i Żurek, W. 2017. Wymiar sprawiedliwości w Polsce u progu 2017 r. – wyzwania i zagrożenia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 79, 1 (mar. 2017), 25–38. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.2.