[1]
Wojnowska-Radzińska, J. 2017. Zakaz arbitralnego wydalania cudzoziemców w świetle art. 1 Protokołu nr 7 do EKPC i jego realizacja w polskim prawie i praktyce – wybrane problemy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 79, 1 (mar. 2017), 59-71. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.5.