[1]
Byczyk, M. 2017. Walka z terroryzmem jako zadanie prawa karnego – uwagi na marginesie wprowadzenia do Kodeksu karnego art. 259a. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 79, 1 (mar. 2017), 73–84. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.6.