[1]
Miedziński, M. 2017. Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych przed nieuzasadnioną tezauryzacją zysku spółki. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 79, 1 (mar. 2017), 119–131. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.9.