[1]
Wójcicka, E. 2017. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach – uwagi krytyczne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 79, 1 (mar. 2017), 159–172. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.12.