[1]
Umiński, P. 2017. Znaczenie monopolizacji w postkeynesowskich teoriach cenotwórstwa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 79, 1 (mar. 2017), 211-222. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.15.