[1]
Gadkowski, T. 2017. Krzysztof Skubiszewski. Minister Spraw Zagranicznych RP 1989-1993, red. Piotr Skubiszewski, Janusz Stańczyk. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 79, 1 (mar. 2017), 265–268. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.19.