[1]
Bator, A. 2017. Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, red. Marek Smolak. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 79, 1 (mar. 2017), 271–276. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.21.