[1]
Włosik, K. 2017. Płynność przy wycenie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 79, 2 (cze. 2017), 127–141. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.11.