[1]
Pawłowski, S. 2015. Konsultacje obligatoryjne i fakultatywne w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a zakres uspołecznienia procesów planowania przestrzennego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 77, 1 (sty. 2015), 203–217. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.11.