[1]
Kaczmarek, T. i Wójcicki, M. 2015. Uspołecznienie procesu planowania przestrzennego na przykładzie miasta Poznania. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 77, 1 (sty. 2015), 219-236. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.12.