[1]
Kowalczyk, A. i Derek, M. 2015. Przestrzeń czasu wolnego w polityce dużych miast. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 77, 1 (sty. 2015), 311-325. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.17.