[1]
Tanaś, J. 2015. Użytkowanie nieruchomości lokalowych w strefie centralnej Poznania. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 77, 1 (sty. 2015), 369-384. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.20.