(1)
Smolak, M. Kultura władzy I Kultura Uzasadniania W ujęciu Davida Dyzenhausa Jako Kategorie Analizy Proponowanych Zmian W Ustawie O Sądzie Najwyższym. 10.14746/rpeis 2017, 79, 19-30.