(1)
Banach, W. Kulturowe Bariery W kształtowaniu Postaw prospołecznych wśród uczestników życia Gospodarczego W Polsce. 10.14746/rpeis 2017, 79, 305-312.