(1)
Mrożek, J. Problem konstytucyjności Art. 68 Ustawy O Emeryturach I Rentach Z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych W kontekście Kontynuacji Nauki Na Studiach Doktoranckich. 10.14746/rpeis 2017, 79, 135-147.