(1)
Gołata, K. Społeczna nieodpowiedzialność Biznesu a Niszczenie Wizerunku przedsiębiorstwa. 10.14746/rpeis 2017, 79, 215-224.