(1)
Sokołowska, D. Pojęcie I Postacie Utworu Naukowego W świetle Prawa Autorskiego. 10.14746/rpeis 2015, 77, 75-89.