(1)
Lewandowski, K. Duch Ustawy O Prawie Autorskim I Prawach Pokrewnych – 20 Lat Ulatniania Się. 10.14746/rpeis 2015, 77, 277-286.