(1)
Suchocka, H. Polska Konstytucja Z 1997 Roku Jako Element Europejskiego Dziedzictwa Konstytucyjnego. 10.14746/rpeis 2018, 80, 13-22.