(1)
Łączkowski, W. Trójpodział władz a Dobro wspólne. 10.14746/rpeis 2018, 80, 33-38.