(1)
Gerecka-Żołyńska, A. Karnoprawna odpowiedzialność sprawców przestępstw Przeciwko Dobrom Kulturalnym popełnionych W Okresie Konfliktu Zbrojnego Jako Element międzynarodowej Ochrony światowego Dziedzictwa Kulturalnego. 10.14746/rpeis 2018, 80, 255-267.