(1)
Wolska, G. Społeczna odpowiedzialność Biznesu. 10.14746/rpeis 2018, 80, 301-310.