(1)
Wojnowska-Radzińska, J. Prawo Cudzoziemca Do odwołania W Procedurze Wydaleniowej W świetle Konwencji O Ochronie Praw człowieka I Podstawowych wolności. 10.14746/rpeis 2018, 75, 21-34.