(1)
Kamiński, B.; Ng, F. Kryzys Euro a Handel Zagraniczny krajów Unii Europejskiej. 10.14746/rpeis 2018, 75, 139-162.