(1)
Kosiński, E.; Wojtczak, D. PRAWNA DOPUSZCZALNOŚĆ I ŚRODKI RELATYWIZACJI ZAKAZU NADUŻYCIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ W POLSCE. 10.14746/rpeis 2018, 74, 107-122.