(1)
Winecki, J. EWOLUCJA SZWEDZKIEGO MODELU GOSPODARKI. 10.14746/rpeis 2018, 74, 123-147.