(1)
Osińska, M. ZASTOSOWANIE METODY CCR-DEA DO OCENY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W POLSCE. 10.14746/rpeis 2018, 74, 181-201.