(1)
Smolak, M. Aksjologiczne założenia Stosowania Dyrektyw wykładni celowościowej. 10.14746/rpeis 2014, 76, 5-12.